II Kaszëbsczi Kòngres - béł zòrganizowóny w Gduńskù w 1992 rokù. Jegò ùchwôlënk òsoblëwò mòcno pòdczorchnął m.jin. pòtrzebã decentralizacji kraju, rozwij gòspòdarczi krôjnë, kaszëbsczi kùlturë, nôùczi i pòùczënë, jak téż piastowaniô jãzëka. Na nim bëło mało tëch òstałëch przë żëcym, chtërny bëlë na I Kaszëbsczim Kòngresu.

LëteraturaEditëjë

  • J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder: Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów; J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder: Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, Wëdowizna M. Rôżok przë wespółrobòce z Institutã Kaszëbsczim, Gduńsk 1999

Bùtnowé lëncziEditëjë


  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.