Jastrzëbiôk – to są pùstczi kòl wsë Miłoszewò. Mòże ta pòzwa je òd Jastrzëbòga .

LëteraturaEditëjë

B. Sychta: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968, tom II, s. 86

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.