Jigrzan - jeden z 13 Dëchów, jaczé stoją w gminie Lëniô na turistno-nôtërnym szlachù ò pòzwie "Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha".

Òpisënk Aleksandra LabùdëEditëjë

Jigrzan - je to strogòtlëwi duch, ògradzan jigrów i jigrzëcznëch, ùbaw, tunów i wszelejaczich rozgracëji. Za czôs pierwëch bëłë jigrë we wiôldżim ùwôżanim kù tczë słuńca, ògnia i widu. W swiãtëch gajach na grzëpach abò ùrzmach, przë notészi mùzyce, pôlëlë sobòtkã i sã wieselëlë, tunilë i wëstwôrzelë widzawiszcza, jakl na przëmiar Scynanié Kani. Jigrë rokroczno òdbiwałë sã latem na jigrzëcznëch górach w nôkrótszą noc w rokù. Jigrzan jesz dzys żëje i dzejô w sobòtkach.

Lëdze gôdalë :

   -  Jigrzan dzejô wama redosc.
   -  Jes wiesołi jak Jigrzan.
   -  Sobòtka sã pôli na Jigrzëczny.
   -  Le dëcht na Jigrzëczną kwitnie parpac.
   -  W jigrach chwat i zdrowié, a szczescé w parpatnym kwiôtkù.

SzlachòtaEditëjë

Jigrzan stoji w Zakrzewie, kòl jigrowégò placu dla dzëci.

 
Jigrzan  Gmina Lëniô

Sëdzba wëszëznów gminë: Lëniô
Szôłtëstwa: Kãtrzëno | Kòbëlôsz-Pòtãgòwò | Lewinkò | Lewino | Miłoszewò | Niepòczołejce
Òsek | Pòbłocé | Smażëno | Strzépcz | Tłuczewò | Zakrzewò