Karawana - to je grëpa kùpców, co wanoży razem przez barabónë np. z kamélama, bò tak mòże bëc np. wikszi bezpiek.

Karawana na òbrazu
To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.