Kaszëbë – pòlsczi film z 1970 rokù. Pierszi fabùlarny film ò Kaszëbach, wëreżiserowóny bez Riszarda Bera.

Akcjô filmu rozgriwô sã w kùńcu XIX stalatégò, w czasach dramaticznëch biôtków Kaszëbów z germanizacyjnym cëskã. Film òpòwiôdô ò kaszëbsczi wsë, w chtërny pòwsta pierszô maszoperiô. Je w nim téż wątk nieszczestlëwi miłotë.

Dialodżi są w dzélu prowadzoné pò kaszëbskù, a westrzód aktorów nalezlë sã prôwdzëwi Kaszëbi – pisôrz Jan Piépka i ksãdz Władisłôw Szulëst.

Bùtnowé lëncziEditëjë