Lësati toczk (Myodes glareolus) – to je susk i grëzôk z rodzëznë skrzeczkòwatëch. Òn mòże wôżëc wicy jak 30 g. Kaszëbi mògą na niegò gadac toczk.

Lësati toczk

LëteraturaEditëjë

Bernard Zëchta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1972, tom V, s. 365

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.