Lësati toczk (Myodes glareolus, téż Clethrionomys glareolus) – to je susk i grëzôk z rodzëznë skrzeczkòwatëch. Òn mòże wôżëc wicy jak 30 g. Kaszëbi mògą na niegò gadac toczk.

Lësati toczk

Òn je zwëkòwò aktiwny òb noc i òb wieczórk, le jegò mòże czãstò widzec i òb dzéń.[1]

LëteraturaEditëjë

Bernard Zëchta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1972, tom V, s. 365

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


  1. Der Kosmos Tier- & Pflanzenführer, ISBN 978-3440-146279, s. 33.