Lasowô mësz (Apodemus flavicollis) - to je grëzôk z rodzëznë mëszowatëch. M. jin. na Kaszëbach òna biwô w lasach, a mòże téż bëc w chëczach òb zëmã.

Lasowô mësz
Lasowô mësz wëzérô z jómczi

Bùtnowé lëncziEditëjë

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.