Małopòlskô stegna sw. Jakùba

Małopòlskô stegna sw. Jakùba - pielgrzimkòwô darga sw. Jakùba w Małopòlsce, w Pòlsce. Òna prowadzy z Sandomierza do Krakòwa.

Darga je òznakòwónô mùszlą swiãtégò Jakùba
Herb Pałecznicë

Bùtnowé lëncziEditëjë