NSCA Mosaic je pierszim w historëji Internetu internetowim przezérnikã, chtëren dôwôł mòżnotã òbzéraniô na jedny starnie narôz tekstu ë grafik. Zjiscóny 22. łżëkwiata 1993 rokù przez Marca Andreessena ë Erica Bina przë NSCA (National Center for Supercomputing Applications). Na swòjim zaczątkù blós dlô X Window systemów, pózné równak téż dlô Macintosha ë Microsoft Windowsa. Slédnô wersëjô (3.0) NSCA Mosaic je wëszłô w stëcznikù 1997.

Bùtnowé lënczi

edicëjô