Prowizjô – to je fòrma wënadgrodzeniô subiektu w òprzenim ò sczënioną prawną dzejnotã.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.