Rodzëzna – to są starszi i jich dzecë, a téż krewny chłopa i białczi. W ni je przekôzywóny kùlturowi spòsób z pòkòleniô na pòkòlenié, a lëdze so pòmôgają – téż w chòrobie i na stôré lata.

Rodzëzna
Stark gôdô pòwiôstkã

Cãżczé czasë dlô rodzëznów bëłë w II swiatowi wòjnie.

Lëteratura edicëjô

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.