Słowik (Luscinia) - to szlach môłëch ptôchów z rodzëznë mùsznikòwatëch (Muscicapidae). Òn biwô m. jin. na Kaszëbach.

Szari słowik, Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos spiéwô
To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


Commons
Commons
Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Słowik