Stolëca - gard bãdący môlã nôwëższich wëszëznów (króla, prezidenta, parlimentu, rządu, nôwëższigò sądu) danégò państwa. Jednym z wëjimków òd ti reglë je Hòlandzkô, dze Amsterdam mô sztatus stolëcy państwa, a Haga je môlã parlimentu ë królewsczégò dworu.

Mionã stolëcë òpisëje sã téż môlë môlowëch wëszëznów dlô mniészëch òbéńdnëch jednotów (wòjewództw, stanów, prowincëjów ëtd).

Mómë 3 ôrtë stolëców:

  1. stôłé - historijowò ùstaloné (np. Londin, Rzim)
  2. ùstanowioné - swiadomie ùstaloné (Brasília w Brazylëji, Warszawa ùstanowionô przez króla Pòlsczi Zygmuńta III)
  3. pòdzéloné - sprôwianié nie je ùsadzoné w jednym môlu, le w czilu placach (Amsterdam ë Haga, Cape Town (parliment), Bloemfontein (nôwëższi sąd) ë Pretoria (rząd) w Pôłniowi Africe, Sucre ë La Paz w Bòliwii)

W zwëkòwi słowiznie stolëca to centróm jaczégò dzejaniô, np. kùlturowô stolëca, "ùczbòwô stolëca ëtd.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.