Szatlach (Rhamnus L.) – to je szlach roscënów z rodzëznë szatlachòwatëch. Na Kaszëbach rosce szatlach.

Rhamnus cathartica
Rhamnus cathartica

LëteraturaEditëjë

Bernard Zëchta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1972, tom V, s. 227

  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.