Trzënórt — to je wielenórt, chteren mô trzë bòczi i trzë nórtë. Trójkąt (1).jpg

Trzënórt

Dzelnota trzënórtów z pòzdrzadkù na bòcziEditëjë

  • Równobòczny trzënórt

- to taczi trzënórt, chternegò bòczi mają taką samą długòtã.

 
  • Rozmajitobòczny trzënórt

- to taczi trzënórt, chternegò bòczi nie są równé długòtë.

 
  • Równoremieniowi trzënórt

- to je taczi trzënórt, chtëren mô dwa bòczi taczi same.

 

Dzelnota trzënórtów z pòzdrzadkù na nórteEditëjë

  • Prostonórtowi trzënórt

- òn mô jeden prosti nórt.

 

  • Rozemkłonórtowi trzënórt

- òn mô jeden rozemkłi nórt.

 

  • Òstronórtowi trzënórt

- mô wszetczi nórte òstré.

 

LëteraturaEditëjë

  • 1. Matematyka : kompendium : wzory i reguły, liczne przykłady z rozwiązaniami, od elementarnych działań do matematyki wyższej / Katja Maria Delventhal, Alfred Kissner, Malte Kulick ; [przekł. z niem. oraz konsultacja Beata Szemberg i Tomasz Szemberg], Warszawa : "Horyzont", 2002 (ISBN 83-7311-521-8)
  • 2. Poradnik matematyczny : praca zbiorowa, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1982 (ISBN 83-01-04121-8)
  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Trzënórt