Widzënk kòl katédrë w Turkù òb jeséń

Turkù - to je fińsczi gard. To je partnersczi gard Gduńska.


Bùtnowé lëncziEditëjë


  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.