11 lëstopadnika je 315. (316.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 50 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

Wëdarzenia edicëjô

  • 1918 - skùńczëła sã pierszô swiatowô wòjna.
  • 1939 rokù krótkò wsë Wiôlgô Piôsznica w lasach Miemcë - w II swiatowi wòjnie pòmòrdowelë wiele lëdzy.

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik