24 gòdnika je 358. (359.) dzéń w gregorijansczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 7 dniów.

Swiãta ë ùroczëznë edicëjô

Wëdarzenia edicëjô

  • 1898 – w Warszawie òstôł pòstawiony pomnik Adóma Mickiewicza
  • 1955 – Ùniwersytet Poznańsczi òstôł przemianowany na Ùniwersytet im. Adóma Mickiewicza (UAM).
  • 1966 – sowieckô sondô Łuna 13 na Miesądzu.

Ùrodzëlë sã edicëjô

Ùmarlë edicëjô


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik