Alimentë (alimentum) – są w Pòlsce regùlarnyma òbrzésznyma òbdôwama dlô lëdzy, do chtërnych są òbòwiózóny jiny lëdze. Mòże bëc tak, że chłop pò rozdënkù z białką płacy ji alimentë na dzece.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


Bùtnowé lënczi

edicëjô
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015 poz. 2082)[1]
  • rozdënk