CSB TV (Cassubia TV) – dôwny telewizyjny kanał, jaczi jistniôł w latach 2010-2012, pierszô w dzejach kaszëbskô telewizjô. Mia sedzbã w Rëmii.

HistoriôEditëjë

Telewizjô zaczãła nadawac 1 zélnika 2010. Ji gwôscëcélã bëła spółka z o.o. „Media Kaszëbë”. Ùsôdzcë kanału (m.jin. Artur Jablonsczi[1]) chcelë, żebë miôł òn òglowi charakter, równak òsoblëwie béł sczerowóny do kòl 2,5-milionowi spòlëznë Kaszëbów i mieszkańców Pòmòrzégò, jich pòtómków rozsónëch òd Zôpadny Europë do Nordowi Americzi, jak téż mieszkańców jinëch regionów Pòlsczi, chcącëch wiédzë ò Pòmorzim i mòrsczi tematice[2].

Rëchło òkôzało sã, że regionalny pòdjimcowie nie bëlë zajinteresowóny reklamą w CSB. Òkróm tegò Minysterstwa Bënowëch Sprôw i Administracji pòmògło telewizje kwòtą leno 85 tës. zł, co sygło na zrobienié le jednégò kaszëbsczégò programù (w planach bëło zrobienié òsmë za 1 mln zł)[1]. W telewizji bëło corôz gòrzi z dëtkama, włôscëcele zaczãlë zmiészëwac etatë (do lëpińca 2011 kòl trzëdzescë, na kùńcu zélnika 2011 – pòstãpnëch jednôsce). Zaniechóny òstôł dzél programów[2]. W séwniku 2011 telewizjô ògłosëła swòjã niewëpłôtnosc. 14 maja 2012 kaszëbskô telewizjô do czësta zdżinãła z antenë.

ProgramëEditëjë

Chòc kanał jistniôł baro krótkò, to òstôł zapamiãtóny jakò próba stwòrzeniô prôwdzëwie regionalny telewizje, w chtërny wôżny môl bë zajimôł kaszëbsczi jãzëk. Midzë rujanã 2010 rokù a czerwińcã 2011 rokù w ramówczi kanału nalazłë sã sniadaniowi programë, pùblicystika, wiadła, magazynë, repòrtaże, bôjki dlô dzecy pò kaszëbskù, seriale z kaszëbsczim lektorã, dokùmentalny i edukacyjny filmë[1].

Niechtërne programë[2]:

 • Ò tim a nym (pò pòlskù i pò kaszëbskù);
 • Swiat wkół naji (jinformacyjno-pùblicysticzné pasmo, w jaczégò skłôd wchôdëlë taczé programë, jak Wiadła, Klëka, Pòmòrskô kronika biznesu, Wiesczi témat, Kóntakt);
 • Bùten szëkù (pò pòlskù i pò kaszëbskù);
 • Skazani na miłość (azjacczi serial z kaszëbską stegną głosową, tekst czëtalë Adóm Hébel i Magda Kropidłowskô[3]);
 • Kaszëbi;
 • Krôsniã Dawid (szpanskô bôjka z kaszëbską stegną głosową, autor tłómaczeniégò – Adóm Hébel[3]);
 • Farwë kùchni;
 • Domôcëzna;
 • Na swòjim;
 • Tak sã bawią;
 • Karczma Radia Kaszëbë;
 • Kaszëbskô mùzyka.

Òbaczë téżEditëjë

PrzëpiscziEditëjë

 1. 1,0 1,1 1,2 Swiat bez CSBTV, „Pomerania” 2012, nr 3, s. 13-15.
 2. 2,0 2,1 2,2 Danuta Pioch, Kaszëbskòjãzëkòwi bédënk w CSB TV, Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2011, s. 120-125.
 3. 3,0 3,1 Dubbing nagrany. Serial po kaszubsku.