Dawid Szulëst (en: David Martin Shulist) - ùr. 14 rujana 1951) - je kaszëbsczim dzejôrzã i kanadnym pòlitikôrzã. Òn je zasedzałim Kaszëbą w Kanadze, we wnożënie Wilno (Ontario) ùrodzonym. Jegò òjcã béł Môrcën Szulëst. D. Szulëst ùcził sã m.jin. w Òttawie, a je òd lat aktiwny w stowôrze Wilno Heritage Society. Dłudżi lata to béł ji szef[1]. Wilno (Ontario) - jakno w mało jaczim jinszim môlu bùten Kaszëb, ùchòwôł sã przez kòle półtorasta lat kaszëbsczi jãzëk i zwëczi - wiele mù w òstatnëch latach zawdzãcziwô. Stowôrã Wilno Heritage Society wiele zrobia dlô ùchòwaniô i rozwiju kaszëbsczi kùlturë w Kanadze, a w tim jego aktiwné spòleznowé dzejanié mô znaczënk. Jesz jinszim gónã, na jaczim dzejô je mùzeum we wnożënie Wilno (Ontario). To je bëlny ôrt rozkòscérzaniô kaszëbiznë midzë lëdzama w Americe.

Òn biwô na Kaszëbach i òb czas swòjégò przebiwaniô tuwò pòznôł wiele aktiwnëch Kaszëbów. D. Szulëst mô wiôldżi cësk na przińdny rozwij i spopularizowanié kaszëbsczi materialny i dëchòwi kùlturë. Òn ùznôwô cësk pismionów, chtërne napisôł Günter Grass – noblista, np. „Kaszëbi są za mało niemiecczi dlô Niemców i za mało pòlsczi dlô Pòlôków” - dlô nich Kaszëbi są Kaszëbama. D. Szulëst achtnie téż pismiona, chtërne napisôł Alojzy Rekowski.

Òn w Żukòwie (kòlébce kaszëbsczégò wësziwù) pòdpisôł umòwã i przez wiele lat w tim gardze béł wëstôwk kaszëbsczich wësziwków ze szkòłów z Kanadë. Przë tim D. Szulëst i Theresa Chapeskie wiele zrobilë, a to je pótrzébnô dlô kaszëbiznë robòta[2][3].

Òd 2008 rokù kaszëbsczi jãzëk bëło czasã czëc w “Radio Kaszëbë” w Kanadze, a D. Szulëst i Ray Chapeskie wiele przë tim zrobilë[4]. W 2012 rokù D. Szulëst przërôcził pòlsczégò premiérã D.Tuska do zazëcégò tobaczi[5].

M. jin. D. Szulëst zrobił dosc wiele, żebë Matka Bòskô Swiónowskô - Kaszëbskô Królewô, chtërna w kòscele w Swiónowie mô swój trón bëła znónô téż w Kanadze[6][7].

M. jin. òn zrobił wiele, żebë w Kanadze zebrac karna ledzy rozmajitëch kùlturów, a òni grelë ze sobą w hokeja[8]. D. Szulëst lubi rzeczónkã: “Wiedno Kaszëbë. Na wiedno Kaszëbi”. Òn w latach 2010 - 2014 béł wójtã gminë Madawaska Valley. Jak napisôł japońsczi ùczałi lingwista òn gôdô téż ò Kaszëbach: më bëlë, më jesmë, më wiedno bãdzemë.

Òn przënôlégô do karenka lëdzy w Nordowi Americe, co jakno pierszi są wëprzédniony za swòją robòtã dlô kaszëbsczi kùlturë[9][10] np. medalią "Zasłużony Kùlturze Gloria Artis". W Kanadze, państwòwô nôdgrodã bëła mù przëznónô za czasów Michaelle Jean. W 2010 rokù D. Szulëst dostôł za swòje dzejanié Kawalérsczi Krziż z Pòlsczi. W 2016 rokù w Kanadze medalia bëła mù przëznónô za czasów David'a Johnston'a[11]. Òn je wëprzédniony przëznôwónym przez Karno Sztudérów Pòmòraniô Medalã Stolema.


Ùsôdztwò (wëjimk)

edicëjô

Dopisënczi

edicëjô
 1. http://www.wilno.org/directors.html
 2. http://www.wilno.org/culture/m-jelinsczi/m-jelinsczi.html
 3. http://www.zukowo.pl/aktualnosci/news/id/357.html
 4. http://www.wilno.org/culture/music/Radio_Kaszebe/radio_kaszebe.html
 5. https://web.archive.org/web/20120323201328/http://www.kashub.com/canada/leaders.html
 6. http://www.wilno.org/events150/St__Cas_Mass/st__cas_mass.html
 7. http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/1036-figura-dla-kaszubow-z-kanady
 8. http://www.wilno.org/events150/Griffins_TO/griffins_to.html
 9. http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/240
 10. https://web.archive.org/web/20210615010143/https://www.gazetakaszubska.pl/35388/medale-stolema-kaszubskie-oskary
 11. http://www.thedailyobserver.ca/2016/11/18/david-shulist-honoured-with-governor-generals-medal
 12. http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=david%20shulist
 13. http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2014002642/

Lëteratura

edicëjô
 • M. Nomachi: U Kaszubów w Kanadzie. Pomerania nr 2(462) luty 2013, s. 43.
 • E. Prëczkòwsczi: Wszëtcë jesmë krewny. Pomerania nr 6 (455)czerwiec 2012, s. 17
 • Na wiedno Kaszëbi. Z Dawidã Szulëstã (ang. David Shulist), prowadnikã Kaszëbów w kanadijsczim Wilnie, gôdô Stanisłôw Janka. Pomerania nr 4(486) kwiecień 2015, ss. 56-57.

Bùtnowé lënczi

edicëjô
  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.