SmòczkEditëjë

J. Trepczyk: Słownik polsko-kaszubski, Gduńsk 1994 (nôùkòwò przërëchtowôł gò do wëdaniô prof. Jerzi Tréder) s. 258 kos - smoczk. Tak trzeba òstawic "smòczk", a nié kos. Brëkòwnik.

 • Do "Anonimùsa": tak czësto na bòkù to fej bë bëło jeżlë Të bë sã w kùńcu zaregistrowôł, bò to co terô je to nie je wespółrobòta, a barżi takô "partizantkô". zrobi to proszã w kùncu, nie je doch nót pòdôwac miona ë nôzwëska, sygô le pseudonim, a bãdze lżi kòmùnikòwac. dłëgszé zdania ë generalno kask wicy zamkłoscë w twòjich ùzëmkach artiklów bë bëłë jak nôbarżi na placu - dô sã to zrobic?
 • Co do smòczka.
  Dlô mie téż słowarz Jana Trepczika je baro pòmòcny, równak wôrt je téż doczëtac to co napisôł prof. Tréder. Mòże tam przeczëtac m.jin., że słowôrz Jana Trepczika je w wiôldżim dzélu òpiarti na słowarzu Zëchtë, co je (jak dlô mie) baro dobrim rozwiązaniém, në ë tedë wôrt je pòszëkac ù Zëchtë jakno to je prawie z tim smòczkã.
  Tam czëtómë (dzél 5, starna 98), że jo, że to je miono na kòsa, równak le w stranach z chtërnych je mòja mëmka (Żarnowieckô Kãpa), a ju kąsk dali smòczk òznôczô pò kaszëbskù zwëczjano szprotkã - tak je w wejrowsczim parce Kaszëb.
  Jinszé miono pòdôwóne przez J.Trepczika to méska, co mô równak téż dwa znaceznia, a jakno kòs je to le znóné w malińczim dzélu Nordë.(zdrzëta: Zëchta, dzél 3, starna 75)
  Në to co robimë ze smòczkã terô?????
  Mòżemë sã ùpierac przë tim kòse, le równak ni mòżemë téż negòwac tegò, że je to téż szprotka.Chãtno ùzdrzã jesz jinszé zdroje co do darżenia tich słowów.
  Pòzdrówczi --Kaszeba 20:51, 26 strumiannika 2010 (CET)
  • Jak starnach z chtërnych je mëmka (Żarnowieckô Kãpa) gòdają smòczk na kosa to tak trzeba pisac, bò mëmka nie mòże chcec złégò dlô swégò dzecka. Szprot mòże bëc sztinka -- Brëkòwnik
   • Në jo, le to słowò mô w kaszëbsczim dwa znaczenia, ò czim wëżi móm napisóné, ë dlô mie nie je rozwiązaniém zwëczajne pisanié, że dlô szprota "mòże bëc sztinka". Wiém, że nie je to letkô téma, bò tak pò prôwdze, to przez ne miona mómë starã ò sztandarizacëjã jãzëka ë prawie przez to wôrt je sã do tegò dobrze przërechtrowac. Rëbë ë grzëbë to nie je mòjô bôjka, przez to (przez to téż) ni móm sã za to bróné, równak jeżlë ju sã to pòkôzało, to wôrt je doch nie robic tegò jakno jaczi "cepłi Pioter" (jakno gôdô mòjô starka), le dac sã na to czasu, żebë to sã kùpë trzëmało.
    Pòzdrówczi. --Kaszeba 13:16, 27 strumiannika 2010 (CET)
    • Jak "Cepłëch Pioter" wié, że Zëchta ò smòczkach w słowôrzu (dzél 5, starna 98) pisze: "Smòczczi ju zôs szkòdë w ògrodze narobiłë" - to z nim nie je tak zle. Pòzdrówczi. --Brëkòwnik
Nazôd do starnë "Smòczk"