Òglowô wëdowiédzô

edicëjô

Internet Explorer, w skódzënim IE abò MSIE, szportowno téż Internet Exploder przez wiele felrów w jegò bezpiekù, je przezérnikã Microsoftu dlô Windowsa, Macintosha ë niechtërnyma òtmianama Unixa, Solaris ë AIX.

Je òn, jakno ë Netscape Navigator, dôlszim rozwiniącym NCSA Mosaic, przezérnika pierszi generacëji. Programa na òsta pierszi rôz przedstawionô 23.zélnika 1995 rokù; òd wersëji 3.0 òbsłëgiwô ramë (frames). Dzysdnia je nierozestôwnym partã systemë Windows, òd wersëji Windows 98 niechtërné jegò dzéle są zanôléżné òd MSIE, przez co nie je mòżlewé jegò całowné ùsëniãcé z systemë.

Z leżnotë wiele jiwrów z dzurama w bezpiekù MSIE, znajôrze zamôdlają brëkòwónié jińszich przezérników, taczich jak np.: Mozilla ë òdprowôdnëch n.p. Galeon czë K-Meleon, Opera abò Netscape Navigator. Brëkòwnicë, chtërny nie zdrzącë na to chcą dali brëkòwac Internet Explorera, mògą pòdniesc bezpiékã, instalëjącë wiedno na czas jegò aktualizacëje. Wôrt je téż brëkòwac do tegò bùtnowé zychrowùjącé programë ë antiwirusë.

Nót je dodac, że z familëji MSIE nôlepi trzëmô sã jesz sztandardów W3C jegò wersëjô 5.5 dlô Macintosha.

Historëjô

edicëjô

Wersëjô dlô Windowsa:

Wersëjô dlô Macintosha:

Programë òpiarté na IE

edicëjô

Bùtnowé lënczi

edicëjô