Kartësczi kréz (pòl. Powiat kartuski) - to je krezã w pòmòrsczim wòjewództwie z sedzbą w Kartuzach. Tu nié le òne, ale i Żukòwò są dosc młodima gardama. Wôżnym spòsobem je tu jesz wiedno żëwi kaszëbsczi jãzëk, a w 2016 rokù ùczëło sã gò tu 4739 młodëch lëdzy [1]. Achtniony je tu kaszëbsczi wësziwk[2].

Kartësczi kréz
Kaszëbi w Łebie w 2005 rokù
Tu zaczinô sã kartësczi pòwiôt (kréz)

Spòdlowé pòdôwczi edicëjô

  • Wiéchrzëzna: 1120,04 km²
  • Lëdztwò: 119 954 (2011)

Gminë: edicëjô

Bùtnowé lënczi edicëjô


  Pòmòrsczé wòjewództwò

Gardë na prawach krézu: Gduńsk | Gdiniô | Stôłpsk | Sopòt
Krézë: bëtowsczi | chònicczi | człuchòwsczi | dërszewsczi | gduńsczi | kartësczi | kòscérsczi | kwidzëńsczi | lãbòrsczi | malbòrsczi | nowòdwòrsczi | pùcczi | stôłpsczi | starogardzczi | sztumsczi | wejrowsczi  Kartësczi kréz

Gardë krézu: Kartuzë | Żukòwò
Gminë: Chmielno | Kartuzë | Somònino | Srôkòjce | Przedkòwò | Stãżeca | Sëlëczëno | Żukòwò  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.