Sopòt
Herb   Fana  
sopòcczi herb sopòckô fana
Pòłożenié na karce
Spòdlowé pòdôwczi
Wòjewództwò pòmòrsczé
Kréz gard na

prawach krézu

Wiéchrzëzna 17,31 km²
Pòłożenié: 54°26' nord. 18°33' pòr.
Lëdztwò (2012)
38 217
Czerënkòwi numer (+48) 58
Pòcztowi kòd 81-701 do 81-806
Registracëjné tôfle GSP
Administracëjô
Bùrméster Jacek Karnowski

Adresa:

ul. Kościuszki 25/27
81-701 Sopòt


Domôcô starna gardu


Galerëjô gardu na Wikimedia Commons

Sopòt (téż Sopòtë, pòl. Sopot, miem. Zoppot) - gard ë kùrort nad sztrądã Bôłtu w Pòrenkòwi Pòmòrsce. Razã z Gduńskã ë Gdinią twòrzi aglomeracëjã zwóną Trzëgard. Dzãka swòjémù pòłożeniémù ë dobrémù zarządzaniémù w latach 90-tëch XX wiekù miôł plac wiôldżi ekònomiczny rozwij gardu. W rozmajitëch rankingach Sopòt czile razë dobiwôł titël gardu z nôwëższim sztandardã żëcégò w Pòlsczi Repùblice.

Sopòt - Rzëmskòkatolëckô cerczew p.w. sw. Jërë

Pòłożenié Editëjë

Geògrafné kòòrdinatë: szérzô - 54°26' N, dôłgòta - 18°33' E.

Sopòt mô sztatus gardu na prawach krézu w pòmòrsczim wòjewództwie. Taczi sztatus przëstoji leno gardóm z wicy jak 100 tësącama lëdzy ë Sopòt mô gò dobëté na dardze wëjimkù.

Pòdôwczi Editëjë

Lëdztwò: 41 000 mieszkańców
Wiéchrzëzna: 17,31 km2
Bùdżetowé wzątczi (2004 plan): 141,7 mln zł
Bùdżetowé wëdôwczi (2004 plan): 144,5 mln zł

Sopòt - gardny center

Historëjô Editëjë

Òd VIII wiekù do pòłowë X wiekù w môlu dzysészégò Sopòtu stôł gôrcz. Pierszô zmiónka pòchôdô z dokùmańtu Mscëwòja II, wëstawionégò w 1283 rokù.

Mizë latama 1919 a 1939 Sopòt słëchôł do Wòlnégò Gardu Gduńska.

W 1999 rokù w Sopòce, Papiéż Jan Paweł II rzekł do Kaszëbów jakno òdwiecznëch gòspòdôrzów ti zemi te słowa: "Pragnę Was jeszcze zachęcić, zachęcić abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję kaszubską młodemu pokoleniu" [1].

Tu w 2012 rokù ks. prof. Jón Perszón gôdôł: "Jeżlë chcemë bëc kòl se gòspòdôrzama, mùszimë òbronic naszą jistnotã, naju dëszã, rodną mòwã i nasz etniczny charakter."

Słôwny lëdze Editëjë

Wdôrzeniowô tôfla ò Kaszëbsko-Pòmòrsczi Mùzeji, jakô béła w Sopòce

Bùrméster Editëjë

Turisticzné atrakcëje Editëjë

Bùtnowé lënczi Editëjë


  • Commons: Òbôcz galerëjã
 
Commons
Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
SopòtÒbaczë téż Editëjë


  Pòmòrsczé wòjewództwò

Gardë na prawach krézu: Gduńsk | Gdiniô | Stôłpsk | Sopòt
Krézë: bëtowsczi | chònicczi | człuchòwsczi | dërszewsczi | gduńsczi | kartësczi | kòscérsczi | kwidzëńsczi | lãbòrsczi | malbòrsczi | nowòdwòrsczi | pùcczi | stôłpsczi | starogardzczi | sztumsczi | wejrowsczi