Parón - bóżk grzëmòtów. Kaszëbi gôdelë: "Ù Paróna! ... Żebë ce jasnisté Parónë wząlë!" To wierã béł wôżny bóżk. Mòże òn béł jak rządzëcel grzëmòtów Perun? Wierã z nim béł zrzeszóny diôbli pôlc abò grzmòtny kam.

M. Priesniakow (1998). Perun

LëteraturaEditëjë

  • B. Sychta: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967, tom I, s. 215
  • B. Sychta: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, tom IV, ss. 33 - 34
  • J. Trepczyk: Słownik polsko-kaszubski, Gduńsk 1994, t. I, s. 59
  To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.