Wëbiérné prawò – je w Pòlsce òd 1 zélnika 2011 rokù regulowóné przez wëbiérny kòdeks.

Wiki letter w cropped.svg To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


Bùtnowé lëncziEditëjë

  • DYREKTYWA RADY 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe zasady korzystania z prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii zamieszkałych w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. (Dz.U. 2011, nr 21, pòz. 113)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. (Dz.U. 2011, nr 21, pòz. 112)[1]