Òtemkni przédné menu
Eùropejskô Ùnijô
Flag of Europe.svg
EU27 as a single entity in the world.svg

Eùropejskô Ùnijô je zrzeszą 28 eùropejsczich państwów. (skrodzena w pòlsczim jãzëkù: EÙ) - gòspòdarczo-pòliticzne sparłãczenié demokraticznéch państwów europejsczich pòwstałich 1 lëstopadnika 1993 rokù na mocë ugòdë z Maastricht.Òd 1 stëcznika 2007 rokù je to zrzëszenk 28 państwów.Jakno organizacëja midzënôrodnô funkcjonëje òd 1 gòdnika 2009 rokù.

Pòczątkã pòwòjnowi jintegracji europejsczi bëło pòwstanié Europejsczi Wspólnotë Wãgla i Stalë. W 1958 r. pòwstała Europejskô Wspólnota Gòspòdarczô i to ji bezpòstrzédną nôstãpczënią je Europejskô Ùniô. Òd czasu weńscô w żëcé Traktatu Lësbòsczégò, tj. 1 gòdnika 2009, pòdstawą prawną funksnérowaniô je: Traktat ò Europejsczi Ùnii, Traktat ò funksnérowanim Europejsczi Ùnii. Wiôldżé znaczenié dlô ùnijnégò pòrządkù prawnégò mô téż Kôrta Prôw Pòdstawòwich. Traktat z Lizbonë dôwô mòżlëwòta przëjãcô przez EÙ Europejsczi Kónwencji Prôw Człowieka. Samò przëstąpienié do Kónwencji nie òznôczô bëcô członkã Ùnii w Radzëznie Europë.

PòdôwcziEditëjë

  • lëdztwò: 454.9 mln mieszkańców
  • wiéchrzëzna: 3 976 952 km²
  • Krajewô Wërobizna Brutto: 10 422 mld USD
  • Krajewô Wërobizna Brutto na mieszkańca: 22 911 mld USD (PPP)

Himn Eùropejsczi Ùniji , Òda do redotë, na kaszëbsczi przedolmaczëł Zbigniéw Jankòwsczi.

Krôje Eùropejsczi ÙnijiEditëjë

Òbaczë téżEditëjë

Bùtnowé lëncziEditëjë