ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchéa
Kambòdżô

Fana Kambòdży
Fana
Herb Kambòdży
Herb
Mòtto: ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Cheate Sasanea Preahmhaksaat

(Nôród, Religijô, Król)

Kambòdżô na karce
Òficjalny jãzëk khmerskô
Stolëca Phnom Penh
Fòrma państwa mònarchia
Wiéchrzëzna
% wòdë
181 035 km²
2,5%
Lëdztwò (2019) 15 288 489
Dëtk riel (KHR)
Czasowô cona UTC 7
Nôrodné swiãto 9 lëstopadnika
Himn បទនគររាជ

Nokoreach

Kòd KH
Internet .kh
Telefón +855

Kambòdżô je państwã w Azëji. Stolecznym gardã je Phnom Penh. Greńczë z państwama: Tajlandiô, Laòsem, Wietnamem.

  • lëdztwò (2019): 15 288 489 mieszkańców
  • wiéchrzëzna: 181 035 km²
Wiki letter w cropped.svg To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


Państwa w Azëji
Afganistón | Armenijô | Azerbejdżan | Bahrajn | Bangladesz | Bhutan | Myanmar (dôwni Birma) | Brunejô | Chinë | Cyper | Filipinë | Grëzóńskô | Indie | Iran | Irak | Japòńskô | Jemen | Jindonezjô | Jordaniô | Kambòdżô | Katar | Kazachstan | Kirgistan | Półniowò Kòreja | Nordowô Kòreja | Kùwejt | Laòs | Liban | Malediwë | Malezjô | Mòngolskô | Nepal | Òman | Pakistan | Ruskô | Saudëjskô Arabijô | Singapùr | Sri Lanka | Syrëjô | Tadżikistan | Tajlandiô | Tajwan | Pòrënkòwi Timor | Tëreckô | Turkmenistan | Ùzbekistan | Wietnam | Zjednóné Arabsczie Emiratë
Zanôléżné teritoria: Palestinskô | Makaù | Tibet
Nëuznoné teritoria: Kurdistón | Nordowy Cyper
Teritoria państwów butén Azëji: Austr: Òstrów Gòdów ë Kòkòsowe Òstrowë | Egipt: Synaj | Greckô: òstrowë Sporadë, Chijos ë Lesbos