Crna Gora
Czôrnô Góra
Fana Czôrnogórë
Fana
Herb Czôrnogórë
Herb
Mòtto: -
Czôrnô Góra na karce
Òficjalny jãzëk czôrnogórsczi
Stolëca Pòdgòrica
Fòrma państwa repùblika
Wiéchrzëzna
% wòdë
13 812 km²
1,5%
Lëdztwò (2018) 614 249
Dëtk Eùro (EUR)
Czasowô cona UTC +1
Nôrodné swiãto n/a
Himn Oj, svijetla majska zoro
Kòd ME, MNE
Internet .me
Telefón +382

Czôrnogóra (serb./czôrnogórsczi jãzëk: Црна Гора, Crna Gora) – państwò w pôłniowòpòrénkòwi Eùropie, na zôpadze Bałkańsczégò Półòstrowù. Na pôłniowim zôpadze mô przistãp do Adriaticczégò Mòrza. Na zôpadze grańczi z Chòrwacją, na nordowim zôpadze z Bòsnią, òd nordowégò pòrénkù z Serbią (òd pòrénkù téż z dzélowò midzënôrodno ùznónym Kòsowò), òd pôłniowégò pòrénkù z Albanią.

Czôrnogóra ògłosëła pełną samòstójnotã 3 czerwińca 2006 rokù. Wczasni bëła dzélã kònfederatiwnégò Państwòwégò Związkù Serbie i Czôrnogórë (serb. Državna Zajednica Srbija i Crna Gora). Òd 2017 nôleżi do NATO. Ùżiwô eùro, nie bãdącë równak nôleżnikã eùroconë.

Stolëcą i nôwikszim gardã je Pòdgòrica. Historiczną i kùlturalną stolëcą Czôrnogórë je Cetinje.

GeògrafiôEditëjë

PòłożeniéEditëjë

Leżi w pôłniowòpòrénkòwi Eùropie, na zôpadnëch Bałkanach, pòmidzë Adriaticczim Mòrzã i Serbią.

WiéchrzëznaEditëjë

 
Kôrta Czôrnogórë
 • całownô: 13.812 km²
 • wiéchrzëzna lądu: 13.452 km²
 • wiéchrzëzna wòdów: 360 km²
 • môl na swiece wedle wiéchrzëznë: 162.

Lądowé grańceEditëjë

Brzegòwô liniôEditëjë

Czôrnogóra mô kòntinentalną brzegòwą liniã długòscë 293,5 km. Długòsc pieglëszczów – 73 km. W skłôd Czôrnogórë wchôdô 14 mòrsczich òstrowów.

KlimatEditëjë

Czôrnogóra leżi w conie strzódzemnomòrsczégò klimatu. Je tuwò gòrąco i sëchò òb lato i jeséń, òb zëmã je dosc chłodno, bënë kraju je baro snieżësto.

Ùsztôłcenié terenuEditëjë

 
Fizycznô kôrta Czôrnogórë

Teritorium Czôrnogórë mòżna pòdzelëc na trzë rëmie: ùbrzég Adriaticczégò Mòrza, dosc plaskati westrzédni dzél (dze leżą dwa nôwikszé gardë Pòdgòrica i Nikšić) i górsczi systemë pòrénkù Czôrnogórë.

Wësokòsc terenuEditëjë

 
Nôwëższi czëp Czôrnogórë – (2 169 m n.r.m.)
 • strzédnô wësokòsc: 1 086 m n.r.m.
 • nôniższô wësokòsc: 0 m n.r.m. (Adriaticczé Mòrze)
 • nôwëższi czëp: 2 522 m n.r.m (Bobotov Kuk)

Gruńtë wedle ùżiwaniôEditëjë

 • rolné gruńtë 57,9% (w tim 33,7% òrnëch gruńtów)
 • lasë 31,6% (w 2011)

Lëdze i spòlëznaEditëjë

PòpùlacjôEditëjë

 • wielëna lëdztwa: 614 249 (wôrtoscë szacowóné na lëpińc 2018)
 • môl na swiece wedle wielënë lëdztwa: 169.

Etniczné karnaEditëjë

 
Etnicznô kôrta Czôrnogórë

Wedle òglowégò spisënkù z 2011 rokù nôrodnoscowi skłôd w Czôrnogórze wëzdrzôł w taczi hewò spòsób:

 • Czôrnogórcë — 47,28% westrzód lëdzy, chtërny òkreslelë swòją etniczną przënôleżnosc
 • Serbòwie — 30,20 %
 • Bòsniacë — 9,16 %
 • Albańczicë — 5,16 %
 • Mùzułmanie — 4,28%
 • Cëgónie — 1,06 %
 • Chòrwacë — 1,02%

JãzëcziEditëjë

 
Jãzëkòwô kôrta Czôrnogórë

Òficjalnym jãzëkã je ód 2007 „czôrnogórsczi jãzëk”. Do 1992 rokù państwòwim jãzëkã Czôrnogóry był jãzëk serbòchòrwacczi, a tej – „serbsczi jãzëk ijekawsczégò dialektu”. Tak pòzwóny „czôrnogórsczi jãzëk” je pò richtoscë jednym òd standartizowónëch wariantów serbòchòrwacczégò jãzëkòwégò systemù i je wzôjno zrozëmiałi z serbsczim, chòrwacczim i bòsniacczim jãzëkã.

W òglowim spisënkù z 2011 rokù mieszkańcë Czôrnogórë wëmieniwelë taczé rodné jãzëczi:

Religijné karnaEditëjë

 
Serbskô prawòsławnô cerczew w gardze Kotor

Wedle òglowégò spisënkù z 2011 rokù 74% lëdztwa słëchô do prawòsławnégò Kòscoła. 19,62% lëdztwa je mùzułmanama, 3,53% słëchô do katolëcczégò Kòscoła.

ÙrbanizacjôEditëjë

 
Prawòsławny sobór Pańsczégò Zmartwichwstaniô w Pòdgòricë
 • mieskô pòpùlacjô: 66,8% (w 2018 r.)
 • wikszé miesczé westrzódczi: Pòdgòrica 150 977 mieszkańców, Nikšić 56 970, Herceg Novi 19 536, Pljevlja 19 489, Bar 17 727 (wedle òglowégò spisënkù z 2011 rokù)

Pòliticzny systemEditëjë

 • òficjalnô pòzwa: Czôrnogóra (serbs., czôrnog.: Црна Гора / Crna Gora)
 • pòliticzny ùstôw: parlamentarnô repùblika
 • stolëca: Pòdgòrica
 • czasowô cona: UTC+1
 • państwowé swiãto: 13 lëpińca (Dzéń Państwòwòscë)
 • nôrodny himn: „Oj, svijetla majska zoro” (Ò jasnô majowô rzozo)

Wëkònôwczô władzaEditëjë

 • prezydent Milo Đukanović (òd 20 maja 2018)
 • premier Duško Marković (òd 28 lëstopadnika 2016)

Ùstawòdôwczô władzaEditëjë

Władzã ùstawòdôwczą sprôwiô jednojizbòwi parlament – Zéńdzenié Czôrnogórë (Skupština Crne Gore), jaczi skłôdô sã z 250 nôleżników wëbiérónëch na sztërëlatną kadencjã.

BibliografiôEditëjë

Państwa w Eùropie
Albańskô | Andorra | Aùstriô | Belgijskô | Biôłorus | Bòsnijô ë Hercegòwina | Bùlgarskô | Chòrwackô | Cyper | Czeskô Repùblika | Czôrnogóra | Dëńskô | Estóńskô | Fińskô | Francëjô | Greckô | Irlandëjô | Islandëjô | Italskô | Lëtewskô | Liechtenstein | Luksembùrskô | Łotewskô | Madżarskô | Malta | Miemieckô | Mòłdawskô | Mònakò | Néderlandzkô | Nordowô Macedoniô | Norweskô | Pòlskô | Pòrtugalskô | Rumùńskô | Ruskô | San Marino | Serbskô | Sloweńskô | Słowackô | Szpańskô | Szwajcarskô | Szwedzkô | Tëreckô | Ùkrajina | Watikan | Wiôlgô Britanijô
Zanôléżné teritoria: Alandsczé òstrowë | Farersczé òstrowë | Gibraltar | Grenlandzkô | Guernsey | Jersey | Man | Svalbard
Ògrańczoné ùznanié: Kòsowò | Pòdniéstrze


Państwa z Eùro
Państwa Gòspòdarczi i Walutowi Ùniji

Aùstriô | Belgijskô | Chòrwacją | Cyper | Estóńskô | Fińskô | Francëjô | Greckô | Irlandëjô | Italskô | Lëtewskô | Luksembùrskô | Łotewskô | Malta | Miemieckô | Néderlandzkô | Pòrtugalskô | Słowackô | Sloweńskô | Szpańskô

 
jine państwa: Andorra | Czôrnogóra | Kosowskô | Mònakò | San Marino | Watikan
Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Czôrnogóra